Paieška  
 

žãlinimas

ES politikos kryptis, siekianti, kad įvairi ūkinė veikla būtų palankesnė klimatui ar aplinkai.
Pakalbink mane!

Peržiūrėti naujažodžiai