Paieška  
 

atidėjinỹs

finansinis įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, bet galima patikimai įvertinti.
Pakalbink mane!

Peržiūrėti naujažodžiai