Paieška  
 

Apie tartuvą

„Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“ – interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga. Tai garsinis naujažodžių žodynėlis, kuriame, naudojant elektroninio teksto skaitytuvą (lietuvių šnekos sintezatorių), galima išgirsti, kaip tarti ir kirčiuoti naujai lietuvių kalboje atsiradusius žodžius (norminius skolinius arba naujadarus), įvairias jų formas, ir gauti apie juos papildomos informacijos.

Puslapyje Apie naujažodžius galite sužinoti, kas yra naujažodžiai, kokie nauji žodžiai ir kaip atrenkami į tartuvą.
Puslapyje Atsiliepimai galite teikti bendras pastabas apie tartuvą, užduoti klausimų tartuvo kūrėjams arba parašyti, jeigu kyla kokių techninių nesklandumų.
Puslapyje Atitikmenų siūlymas galite siūlyti lietuviškus atitikmenis pateiktiems skoliniams.
Tiek naujažodžius, tiek skolinių atitikmenis galite reitinguoti, rašyti komentarus.

Papūgiukas
taip pat yra išmokęs visokių naujažodžių – pakalbinkite jį.
Apklausos
puslapyje laukiame Jūsų nuomonių apie šią paslaugą.

O šį reklaminį skydelį galite parsisiųsti ir įsidėti į savo interneto puslapį: nusistatykite reikiamą dydį ir susiekite paveikslėlį su nuoroda http://liepa.rastija.lt/Tartuvas


„Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“ sukurtas Lietuvių kalbos institute, bendradarbiaujant su projekto LIEPA („Lietuvių šneka valdomos paslaugos“, nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001) vykdytoju Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutu pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Tartuvas – viena iš projekte LIEPA sukurtų viešai prieinamų paslaugų.

Kad tartuvas gerai veiktų, naudodamiesi juo, atsižvelkite į šiuos techninius įrenginių reikalavimus:

1) stacionariems ir nešiojamiesiems kompiuteriams reikalingos operacinės sistemos ir naršyklės:

  • Windows 7, Windows 8 arba 8.1; naršyklės IE11 11.0, Mozilla Firefox 35.0, Google Chrome 41.0 (ir naujesnės versijos);
  • Linux Ubuntu (14.04 ir naujesnės versijos). Naršyklė Google Chrome 41.0 (ir naujesnės versijos).

     Kompiuteris turi turėti garso įrangą – garso plokštę ir kolonėles arba ausines.

2) mobiliesiems įrenginiams reikalingos operacinės sistemos ir naršyklės:

Android (4.0 ir naujesnės versijos); naršyklė Google Chrome.

Lietuvių šnekos sintezatorius

Tai kompiuterinė programa, gebanti balsu perskaityti pateiktą tekstą. Sintezuotas balsas formuojamas iš natūralių diktoriaus balso įrašų.
Tartuvo sintezatoriuje jų apimtis yra apie 3 valandos 20 minučių (apie 5000 sakinių arba 160 000 garsų).

Sintezatoriaus programos tikslas – rasti kuo ilgesnę tinkamą įrašo atkarpą. Jei sintezuojama dažnai vartojama frazė, pvz., Lietuvos Respublikos Seimas, galima tikėtis rasti įrašytą visą frazę, tačiau sintezuojant naujažodžius dažniausiai randami tik atskiri garsai ar kiek didesni fragmentai.

Paprastai sintezatorius darbą pradeda nuo teksto paruošimo: tekstu pakeičia skaičius, datas, santrumpas, simbolius, suskaido tekstą frazėmis. Tada tekste sudeda kirčio ženklus. Tartuvo paslaugoje sintezatoriaus uždavinys kiek paprastesnis – jam perduodami jau sukirčiuoti atskiri žodžiai (sintezatorius nemoka kirčiuoti jam nežinomų žodžių). Raides sintezatorius pakeičia garsais (fonemomis), atsižvelgdamas į asimiliaciją ir kitus reiškinius. Parenkant garsus pirmiausia atsižvelgiama į konteksto panašumą, taip pat į pozicijos sakinyje ir žodyje panašumą.

Tartuvo garso įrašai

Jų galite išgirsti dvejopų:

  • moters (Reginos Jokubauskaitės) balsu sintezatoriaus įgarsintus naujažodžius: antraštinius sąrašo naujažodžius ir naujažodžių formas vartojimo pavyzdžiuose;
  • vyro (Edvardo Kubiliaus) balsu sintezatoriaus įgarsintas papūgiuko frazes.

Taigi įrašuose girdite ne gyvą, o sintezatoriumi atkurtą, t. y. iš atskirų garsų ar jų derinių sudarytą balsą.

Sintezuoto balso kokybė

Svarbiausias šio projekto uždavinys – išbandyti ir atskleisti šnekos sintezatoriaus galimybes, kad ateityje būtų galima jį tobulinti. Naujažodžiai šiam reikalui – labai parankūs duomenys, nes dalis jų yra ne visai būdingos lietuvių kalbai garsinės sandaros skoliniai (pvz., fachita, paelija, hialuronas) arba tokie naujadarai, kuriuos ištarti norėdamas sintezatorius turi gerokai paplušėti (pvz., didcentris, šlamštlaiškis, daugiaprogramiškumas). Kiek natūraliai skamba įrašai, jų pasiklausę galite spręsti patys.

Pakalbink mane!

Peržiūrėti naujažodžiai