5 sek. Prašau kalbėkite, kai užbaigsite, spauskite mikrofono mygtuką.

Naudotojo vadovas

LIEPA IS el. paslauga PAŽINTUVAS

 


 

Turinys

1    Bendri naudojimo principai

1.1    Prisijungti

1.2    Atsijungti

1.3    Valdymas balsu

2    Meniu juosta

2.1    Apie

2.2    Mokymo medžiaga

2.3    Tikrinti žinias

2.4    Testai

2.5    Mano rezultatai

2.6    Apklausos

2.7    Teksto sintezatorius

2.8    Kūrėjai

3    Aplinkos ir darbo vietos reikalavimai

 


1      Bendri naudojimo principai

Paslauga PAŽINTUVAS skirta domėtis, skaityti, pamatyti, išklausyti pažintinę medžiagą apie ląsteles, jų sandarą.

Paslauga PAŽINTUVAS gali naudotis registruoti ir neregistruoti naudotojai.

Registruoti naudotojai gali pilnai naudotis paslauga: peržiūrėti visą mokymosi medžiagą, iškviesti mokomosios medžiagos skaitymą kompiuteriu sintezuotu balsu, valdyti mokomąją medžiagą ir savikontrolės testų laikymą balso komandomis (balso komandų klausymas inicijuojamas paspaudus mikrofono ženkliuką arba klaviatūros klavišų kombinaciją Alt +3), tikrinti žinias, atliekant mokomuosius savikontrolės ir kontrolinius testus, peržiūrėti testų laikymo rezultatus, dalyvauti apklausose, peržiūrėti bendrą informaciją apie paslaugą, naudotis teksto sintezavimo galimybėmis. Naudotojai, turintys mokytojo rolę, gali kurti mokomuosius testus.

Neregistruoti naudotojai negali spręsti kontrolinių testų ir peržiūrėti testų laikymo rezultatų.

1.1    Prisijungti

Norint prisijungti prie paslaugos, spauskite nuorodą „Prisijungti“, esančią dešiniame viršutiniame puslapio kampe.

Sistema pateikia prisijungimo langą.

Įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Sistema autentifikuoja, autorizuoja naudotoją ir atidaro pradinį sistemos langą.

1.2    Atsijungti

Norėdami atsijungi nuo sistemos paspauskite nuorodąAtsijungti, esančią dešiniame viršutiniame puslapio kampe.

 

1.3    Valdymas balsu

El. paslaugos PAŽINTUVAS valdymas balsu apima:

·         Mokomosios medžiagos peržiūrą, ištariant temos/potemės numerį (pirmas, pirma, antras, antra ir t.t.) arba pagrindinei temai priklausančios ląstelės sandaros dalies pavadinimą, kuri turi atskirą potemę mokymo medžiagoje (pvz. žiuželis, branduolys ir pan.).

·         Tam tikrą mokymo medžiagos valdymą, kai ištariama komanda, leidžianti peržiūrėti nuotraukas, ištariant nuotraukos numerį arba komandą jos išdidinimui, ar ištariant komandą į kokią paslaugos dalį norima nukeliauti (pvz. rodyk turinį, tikrinti žinias, rodyk rezultatus ir pan.)

·         Savikontrolės testo sprendimas balso komandomis, kai pasirenkamas atsakymo varianto numeris balsu („pirmas“, „antras“ ir t.t.), ištariama „rodyk teisingą atsakymą“, „kitas klausimas“, „rodyk rezultatus“ ir pan.

 

Norint pamatyti galimas balso komandas, reikia paspausti komandų sąrašo mygtuką  arba klaviatūros klavišų kombinaciją Alt+2. Ekrano dešinėje pateikiamos komandos, kurios galimos atitinkamoje paslaugos vietoje.

Valdymas balsu inicijuojamas, paspaudus  mikrofono mygtuką  arba klaviatūros klavišų kombinaciją Alt+3, po to ištariama norima balso komanda.

Atpažinimo variklis mėgins atpažinti naudotojo ištartą komandą ir paslauga pagal ją iškvies atitinkamą veiksmą.

Balso komandos yra suskirstytos į:

·         Temų ir potemių funkcines komandas;

·         Mokymo medžiagos funkcines komandas;

·         Žinių tikrinimo funkcines komandas;

·         Bendras funkcines komandas.

Pirmą kartą naudojantis balso atpažinimo funkcija, arba išvalius naršyklės slapukus, sistema paprašo patvirtinti flash įskiepio prieigą prie kompiuterio įrenginių. Atidarytame nustatymų lange pasirinkite Allow.

 

Patikrinkite ar mikrofonas parinktas tas, kurį naudosite:

 

Patikrinkite ar mikrofonas veikia. Teisingai prijungus mikrofoną ir nustačius jo parametrus tariant garsus mikrofono indikatoriaus skale, turi būti žalia.

2      Meniu juosta

Atsidarius paslaugą PAŽINTUVAS, viršuje yra matoma MENIU juosta, kurioje galima pasirinkti norimas peržiūrėti paslaugos dalis.

Pasirinkta paslaugos dalis yra išskiriama baltai ir pažymima:

 

Pasirinkus norimą meniu punktą, atvaizduojama susijusi informacija.

Meniu sudaro 9 punktai:

1.     Apie;

2.     Mokymo medžiaga

3.     Tikrinti žinias;

4.     Testai;

5.     Mano rezultatai;

6.     Apklausos;

7.     Teksto sintezavimas;

8.     Kūrėjai;

9.     Administravimas.

Detaliau kiekvienas meniu punktas yra aprašytas žemiau esančiuose skyriuose.

2.1    Apie

Pasirinkus meniu punktą „Apie“ yra pateikiama informacija apie paslaugą PAŽINTUVAS – kas tai yra ir kam ji yra naudojama.

Nuoroda „Atsiliepimai apie paslaugą“ yra skirta išreikšti savo nuomonei apie paslaugą, užpildant kūrėjų sukurtą apklausą.

2.2    Mokymo medžiaga

Pasirinkus pagrindinį el. paslaugos PAŽINTUVAS meniu punktą „Mokymo medžiaga“ naudotojas gali pamatyti interaktyvų turinį, gali perskaityti informaciją apie ląsteles, peržiūrėti nuotraukas. Arba gali išgirsti kaip mokomosios medžiagos tekstą skaito kompiuteris sintezuotu balsu. Skaitoma pastraipa pažymima. Galima inicijuoti skaitymą nuo bet kurios naudotojui aktualios aprašymo vietos, tam reikia spragtelėti dominančią pastraipą ir paspausti nuorodą „Skaityti“. Kompiuteris skaitys tekstą nuo pažymėtos pastraipos iki pabaigos, arba kol naudotojas nutrauks skaitymą, spustelėjęs nuorodą „Nutraukti skaitymą“.

2.3    Tikrinti žinias

Pasirinkus šį meniu punktą naudotojas gali pasitikrinti žinias laikydamas savikontrolės testus.

Peržiūrint mokomąją medžiagą, bet kada galima spausti „Laikyti savikontrolės testą“ ir pasitikrinti žinias pagal pasirinktą temą.

Pasirinkus savikontrolės testo laikymą arba pasirinkus temą iš „Tikrinti žinias“ meniu punkto, pateikiami testo klausimai atsitiktine tvarka, pasirinkus ir pateikus atsakymo variantą iš karto įvertinamas atsakymo teisingumas.

Savikontrolės testas gali būti sprendžiamas ir balso komandomis: pirmas, antras ir pan. (ištariant atsakymo varianto numerį), rodyk teisingą atsakymą, kitas klausimas, rodyk rezultatus ir t.t.

Baigus testą, pateikiamas bendras rezultatas – iš kiek pateiktų klausimų, kiek atsakyta teisingai.

2.4    Testai

Pasirinkus meniu punktą „Testai“ registruotiems naudotojams pateikiamas skelbiamų kontrolinių testų sąrašas.

Sprendžiant kontrolinį testą laikymo laikas gali būti ribojamas, išsprendus testą jis įvertinamas dešimtbalėje sistemoje.

Testų sprendimai ir jų rezultatai saugomi el. paslaugoje. Kiekvienas registruotas naudotojas gali peržiūrėti savo rezultatus, o naudotojai, turintys mokytojo rolę, gali matyti ir visų savo mokinių rezultatus.

2.5    Mano rezultatai

Pasirinkus meniu punktą „Mano rezultatai“ registruotam naudotojui yra pateikiama jo laikytų kontrolinių testų ir atliktų savikontrolės testų rezultatai.

Paspaudus nuorodą „Testo peržiūra“ galima peržiūrėti detalius konkretaus testo atlikimo rezultatus, kur pateikiami visi klausimai su naudotojo pažymėtais atsakymais bei pažymėtais teisingais atsakymais.

2.6    Apklausos

Meniu punktas „Apklausos“ yra skirtas išreikšti savo nuomonę pildant įvairias paslaugos kūrėjų pateiktas apklausas.

2.7    Teksto sintezatorius

Pasirinkus meniu punktą „Teksto sintezavimas“ naudotojas gali įkelti į teksto sintezavimo langą bet kokį tekstą, sintezuoti ir jį išklausyti. 

Naudotojas gali įvesti arba nukopijuoti tekstą, paspausti mygtuką „Sintezuoti“ ir pasibaigus sintezavimo procesui jį išklausyti, paspaudus nuorodą „Skaityti“. Prieš sintezuojant dar galima pakeisti balsą ir greitį.

Paslaugoje panaudotas Sintezatoriaus variklis susintezuoja tekstą ir pateikia jį dešinėje pusėje pastraipomis, paruoštą skaitymui.

Pažymėjus pastraipą, kurią norima išklausyti, spaudžiama nuoroda „Skaityti“ esanti puslapio dešiniame viršutiniame kampe.

Norėdami nutraukti skaitymą, paspauskite „Nutraukti skaitymą“.

2.8    Kūrėjai

Pasirinkus meniu punktą „Kūrėjai“ yra atvaizduojama informacija apie paslaugos PAŽINTUVAS kūrėjus.

3      Aplinkos ir darbo vietos reikalavimai

Paslaugos PAŽINTUVAS naudojimo metu turi būti tenkinami šie reikalavimai aplinkai ir kompiuterizuotai darbo vietai:

·         Patalpoje leistinas tik baltas triukšmas (tolygus, be išsišokimų), bendras triukšmo lygis neturi viršyti 50db;

·         Interneto ryšio pralaidumas: išsiuntimas nuo 100 Mbps, gavimas nuo 100 Mbps;

·         Nešiojamas arba stacionarus kompiuteris su tokia konfigūracija:

o    operacinė sistema ir interneto naršyklė pasirinktinai iš nurodytų (ne žemesnės versijos nei nurodyta):

§  Windows 7

·         IE11 11.0.9600.16384

·         Chrome 41.0.2272.76 m

·         Firefox 35.0.1

§  Windows 8 arba 8.1

·         IE11 11.0.9600.17498

·         Firefox 35.0.1

·         Chrome 40.0.2214.115 m

§  Linux Ubuntu 14.04

§  Chrome

·         41.0.2272.76-1

·         31.0.1650.57-0ubuntu1

o    Naršyklėse įdiegtas ir įjungtas Flash naršyklės priedas;

o    Garso plokštė;

o    Įmontuota arba papildomai prijungiama (standartinė 101 klavišo) klaviatūra;

o    Garso kolonėlės arba ausinės;

o    Papildomai prijungiamas kryptinis mikrofonas.