5 sek. Prašau kalbėkite, kai užbaigsite, spauskite mikrofono mygtuką.

Kūrėjai

Projektas sukurtas pagal ES remiamą projektą:

Lietuvių šneka valdomos paslaugos (Liepa)

Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“.

Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001.
Projekto vykdytojas: VU (Vilniaus universitetas)
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas.

Koordinatorius doc. dr. Tomas Petkus.
Projektas vykdomas 2013-02-15 – 2015-08-15

PRIE IDĖJOS ĮGYVENDINIMO IR MOKOMOSIOS MEDŽIAGOS PARENGIMO PRISIDĖJO:

 1. Doc. dr. Tomas Petkus (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra, vedėjas);
 2. Dr. Sergėjus Ivanikovas (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra, lektorius);
 3. Dokt. Violeta Jadzgevičienė (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra ir Gamtos, matematikos ir technologijų didaktikų katedra, lektorė);
 4. Dokt. Gintaras Arbutavičius (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra, lektorius);
 5. Eglė Stankevičienė (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra, lektorė);
 6. Gitana Čechamirienė (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra, lektorė);
 7. Valda Vilkelienė (Vilniaus krikščionių mokykla, mokytoja, geografijos, gamtos ir žmogaus mokytoja);
 8. Rūta Smalytė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, matematikos, informacinių technologijų mokytoja);
 9. Virginija Spundzevičienė (Vilniaus "Minties" gimnazija, biologijos mokytoja metodininkė);
 10. Marek Oleškevič (Vilniaus Salininkų gimnazija, informacinių technologijų mokytojas);
 11. Justina Pukinskaitė (Vilniaus krikščionių mokykla, geografijos mokytoja);
 12. Mindaugas Jakavonis (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, matematikos, informacinių technologijų mokytojas);
 13. Jurgita Maigytė (Vilniaus jėzuitų gimnazija, informacinių technologijų vyr.mokytoja).

UAB „Algoritmų sistemos“, svetainės programavimas ir dizainas