5 sek. Prašau kalbėkite, kai užbaigsite, spauskite mikrofono mygtuką.

Naudotojo vadovas

LIEPA IS el. paslauga IEŠKOTUVAS


 

Turinys

1    Bendri naudojimo paslauga principai

1.1    Prisijungti

1.2    Atsijungti

1.3    Paslaugos papildomos funkcijos

2    Meniu juosta

2.1    Apie

2.2    UNESCO paveldo objektai

2.3    Teksto sintezatorius

2.4    Apklausos

2.5    Kūrėjai

3    Aplinkos ir darbo vietos reikalavimai

 

1      Bendri naudojimo paslauga principai

Paslauga IEŠKOTUVAS skirta susipažinti su paveldo objektais, pamatyti juos žemėlapyje, perskaityti ar išklausyti aprašymus apie objektus, peržiūrėti įdomiausias nuotraukas, filmuotą medžiagą.

Paslauga IEŠKOTUVAS gali naudotis registruoti ir neregistruoti naudotojai.

Registruoti naudotojai gali pilnai naudotis paslauga: peržiūrėti visą mokymosi medžiagą, pasirinkus objekto aprašymą gali iškviesti teksto skaitymą kompiuteriu sintezuotu balsu, gali naudoti tam tikras balso komandas (balso komandų klausymas inicijuojamas paspaudus mikrofono ženkliuką arba klavišų kombinaciją Alt+3), dalyvauti apklausose, peržiūrėti bendrą informaciją apie paslaugą, palikti atsiliepimą apie paslaugą.

Neregistruoti naudotojai negali dalyvauti apklausose, balso komandomis valdyti paslaugos, balsu inicijuoti paieškos mokymo medžiagoje ar internete.

1.1    Prisijungti

 

Norint prisijungti prie paslaugos, spauskite nuorodą „Prisijungti“, esančią dešiniame viršutiniame puslapio kampe.

Sistema pateikia prisijungimo langą.

Įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Sistema autentifikuoja, autorizuoja naudotoją ir atidaro pradinį sistemos langą.

1.2    Atsijungti

Norėdami atsijungi nuo sistemos paspauskite nuorodą „Atsijungti“, esančią dešiniame viršutiniame puslapio kampe.

1.3    Paslaugos papildomos funkcijos

Naudotojai gali pasinaudoti papildomomis paslaugos funkcijomis: valdyti paslaugą balso komandomis, inicijuoti objektų žiniatinklyje paiešką.

Papildomomis funkcijos iškviečiamos paslaugos lango viršutinėje juostoje esančiuose valdymo ir paieškos blokuose.

 

Valdymo blokas skirtas valdyti šiuos paslaugos parametrus: įjungti ar išjungti teksto skaitymą kompiuteriniu sintezuotu balsu, rodyti ar paslėpti balso komandų sąrašą, pradėti ar sustabdyti balso komandos klausymo funkciją.

 

Teksto skaitymas kompiuteriniu sintezuotu balsu galimas tik meniu „UNESCO paveldo objektai“, kai valdymo bloke garsiakalbio mygtukas yra aktyvushttps://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image038.gif.

Norėdami išjungti įgarsinimą paspauskite garsiakalbio mygtuką arba klaviatūros klavišų kombinaciją Alt +1 ir įgarsinimo funkcija bus išjungta https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image040.gif.

El. paslauga IEŠKOTUVAS gali būti valdoma balsu. Norint pamatyti galimas balso komandas, valdymo bloke reikia paspausti komandų sąrašo mygtuką https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/PazintuvoPagalba/image008.gif arba klaviatūros klavišų kombinaciją (Alt+2).Ekrano dešinėje pateikiamos komandos, kurios galimos atitinkamoje paslaugos vietoje.

Paspauskite mikrofono mygtuką (arba klaviatūros klavišų kombinaciją Alt+3) ir ištarkite norimą balso komandą. Lietuvių kalbos Atpažinimo variklis mėgins atpažinti Jūsų ištartą komandą ir paslauga pagal ją iškvies atitinkamą veiksmą.

Balso komandos yra suskirstytos į:

·         Skyriaus funkcines komandas;

·         Bendras funkcines komandas;

·         Paieškos frazes.

Pirmą kartą naudojantis balso atpažinimo funkcija, arba išvalius naršyklės slapukus, sistema paprašo patvirtinti flash įskiepio prieigą prie kompiuterio įrenginių. Atidarytame nustatymų lange pasirinkite Allow.

https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image010.gif

Patikrinkite ar mikrofonas parinktas tas, kurį naudosite:

https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image012.gif

Patikrinkite ar mikrofonas veikia. Teisingai prijungus mikrofoną ir nustačius jo parametrus tariant garsus mikrofono indikatoriaus skalė, turi būti žalia.

https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image014.gif

 

Paieškos blokas yra skirtas platesnei objektų paieškai žiniatinklyje.

Paieškos bloką sudaro paieškos eilutė ir skirtingos paieškos iniciavimo nuorodos: Paieška, Vaizdų paieška ir Objektų paieška, Paieška naudojant ištisinę lietuvių šneką.

https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image016.gif

Paieškos eilutę užpildyti galima keliais būdais:

·         ieškomas tekstas įvedamas klaviatūra;

·         automatiškai užpildomas pasirinkus paveldo objektą;

·         ištarus balso komandą iš komandų sąrašo;

·         ištarus frazę.

Naudotojas gali inicijuoti paiešką:

·         žiniatinklyje, paspaudus nuorodą https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image018.gif,

·         vaizduose, paspaudus nuorodą  https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image020.gif 

·         žemėlapyje, paspaudus nuorodą  https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image022.gif.

Skirtingos informacijos paieška taip pat gali būti inicijuojama naudojant balso komandas „Paieška“ arba „Ieškok“. Balso komandos klausymas inicijuojamas paspaudžiant mikrofono mygtuką  https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image024.gif (arba klaviatūros klavišų kombinaciją Alt+3).

 

Jei naudotojas yra atsidaręs paveldo objekto peržiūros langą „Aprašymai“, tai ištarus vieną iš anksčiau paminėtų balso komandą („Paieška“, „Ieškok“), sistema vykdys paiešką Google žiniatinklyje.

Jei naudotojas yra atsidaręs paveldo objekto peržiūros langą „Nuotraukos“, tai ištarus vieną iš anksčiau paminėtų balso komandą („Paieška“, „Ieškok“), sistema vykdys paiešką Google Images komponentėje.

Jei naudotojas yra atsidaręs paveldo objekto peržiūros langą „Vaizdo įrašai“, tai ištarus vieną iš anksčiau paminėtų balso komandą („Paieška“, „Ieškok“), sistema vykdys paiešką Google Videos komponentėje.

Jei naudotojas yra atsidaręs paveldo objekto peržiūros langą „Žemėlapiai“, tai ištarus vieną iš anksčiau paminėtų balso komandą („Paieška“, „Ieškok“), sistema vykdys paiešką Google Maps komponentėje.

Naudotojas norėdamas inicijuoti  komandą iš komandų sąrašo, komandos įrašymui turėtų naudoti  mikrofono mygtuką https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image026.gif (arba Alt+3).

Naudotojas norėdamas inicijuoti paiešką žiniatinklyje naudojant ištisinę lietuvių šneką, komandos įrašymui turėtų naudoti mikrofono mygtuką, esantį prie paieškos eilutės.

2      Meniu juosta

Atsidarius paslaugą IEŠKOTUVAS, viršuje yra matoma MENIU juosta, kurioje galima pasirinkti norimas peržiūrėti paslaugos dalis.

Pasirinkta paslaugos dalis yra išskiriama baltai ir pažymima:

Pasirinkus norimą meniu punktą, atvaizduojama susijusi informacija.

Meniu sudaro 6 punktai:

1.     Apie;

2.     UNESCO paveldo objektai;

3.     Teksto sintezatorius;

4.     Apklausos;

5.     Kūrėjai;

6.     Administravimas.

Detaliau kiekvienas meniu punktas yra aprašytas žemiau esančiuose skyriuose.

2.1    Apie

Pasirinkus meniu punktą „Apie“ yra pateikiama informacija apie paslaugą Ieškotuvas – kas tai yra ir kam ji yra naudojama.

https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image034.jpg

Nuoroda „Atsiliepimai apie paslaugą“ yra skirta išreikšti savo nuomonei apie paslaugą, užpildant kūrėjų sukurtą apklausą.

2.2    UNESCO paveldo objektai

Pasirinkus pagrindinį el. paslaugos IEŠKOTUVAS meniu punktą „UNESCO paveldo objektai“ naudotojas susipažindinamas su paveldo objektais, kurie yra sugrupuoti į 4 skyrius: „Kultūros paveldo objektai“, „Gamtos paveldo objektai“, „Mišrūs paveldo objektai“, „UNESCO ir Lietuva“.

Naudotojui pasirinkus skyrių, jis yra pristatomas sintezuotu balsu. Pasirinkus bet kurį skyriaus objektą ekrane pateikiamas žemėlapis, kuriame pažymėta pasirinkto UNESCO paveldo objekto geografinė vieta. Pasirinkus nuorodas „Aprašymai“, „Nuotraukos“ ar „Vaizdo įrašai“ naudotojui pristatoma informacija kurią galima rasti šiose paslaugos dalyse, o taip pat nurodoma kokius veiksmus galima atlikti.

Naudotojui sintezuotu balsu skyriai pristatomi tik tada, kai garsiakalbio mygtukas yra aktyvus https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image038.gif.

Norėdami išjungti įgarsinimą paspauskite garsiakalbio mygtuką arba klaviatūros klavišų kombinaciją Alt+1 ir įgarsinimo funkcija bus išjungta https://liepa.rastija.lt/portals/0/Images/IeskotuvoPagalba/image040.gif.

Pasirinkus skyrių ir jame esantį konkretų objektą, naudotojui parodoma objekto vieta žemėlapyje, naudotojas gali perskaityti aprašymus apie objektą, peržiūrėti įdomiausias nuotraukas, vaizdo medžiagą.

Skiltyje „Aprašymai“ galima perskaityti informaciją apie objektą arba išgirsti kaip ją skaito kompiuteris sintezuotu balsu, paspaudus nuorodą „Skaityti“. Skaitoma pastraipa pažymima. Galima inicijuoti aprašymų skaitymą nuo bet kurios naudotojui aktualios aprašymo vietos, tam reikia spragtelėti dominančią pastraipą ir paspausti nuorodą „Skaityti“. Aprašymai skaitomi nuo pažymėtos pastraipos iki pabaigos, arba kol skaitymas nutraukiamas. Skaitymas nutraukiamas pasirinkus bet kurią kitą mokomosios medžiagos dalį arba spustelėjus nuorodą „Nutraukti skaitymą“.

Nuotraukų peržiūroje pateikiamas nuotraukų sąrašas, kuriame galima pasirinkti nuotrauką ir ją padidinti, arba peržiūrėti visas nuotraukas paeiliui. Nuotraukų peržiūrai galima naudoti ir balso komandas, tokias kaip: padidink, pirma, antra, trečia (pasirenkant tam tikrą nuotrauką sąraše) ir pan.

Vaizdo įrašų peržiūroje pateikiamas įkeltų vaizdo įrašų sąrašas, iš kurio galima rinktis ir peržiūrėti vaizdo medžiagą apie objektą. Vaizdo įrašų peržiūrai galima naudoti ir balso komandas, tokias kaip: rodyk, pirmas, antras, trečias (pasirenkant tam tikrą vaizdo įrašą sąraše) ir pan.

Interaktyviame žemėlapyje galima matyti pažymėtą pasirinkto objekto geografinę vietą, galima žemėlapio mastelį mažinti, didinti arba paslinkti žemėlapį į rytus, vakarus, šiaurę, pietus ir pan. Žemėlapio valdymui naudojamos balso komandos: padidink, sumažink, rytai, vakarai, šiaurė, pietūs ir pan.

2.3    Teksto sintezatorius

Pasirinkus meniu punktą „Teksto sintezavimas“ naudotojas gali išklausyti papildomą mokomąją medžiagą, skaitomą  kompiuteriniu sintezuotu balsu.

Naudotojas gali įvesti arba nukopijuoti tekstą, paspausti mygtuką „Sintezuoti“ ir pasibaigus sintezavimo procesui jį išklausyti, paspaudus nuorodą „Skaityti“. Prieš sintezuojant dar galima pakeisti balsą ir greitį.

Paslaugoje panaudotas Sintezatoriaus variklis susintezuoja tekstą ir pateikia jį dešinėje pusėje pastraipomis, paruoštą skaitymui.

Pažymėjus pastraipą, kurią norima išklausyti, spaudžiama nuoroda „Skaityti“ esanti puslapio dešiniame viršutiniame kampe.

 

Norėdami nutraukti skaitymą, paspauskite „Nutraukti skaitymą“.

2.4    Apklausos

Meniu punktas „Apklausos“ yra skirtas išreikšti savo nuomonę pildant įvairias paslaugos kūrėjų pateiktas apklausas.

2.5    Kūrėjai

Pasirinkus meniu punktą „Kūrėjai“ yra atvaizduojama informacija apie paslaugos IEŠKOTUVAS kūrėjus.

3      Aplinkos ir darbo vietos reikalavimai

Paslaugos IEŠKOTUVAS naudojimo metu turi būti tenkinami šie reikalavimai aplinkai ir kompiuterizuotai darbo vietai:

o    Patalpoje leistinas tik baltas triukšmas (tolygus, be išsišokimų), bendras triukšmo lygis neturi viršyti 50db;

o    Interneto ryšio pralaidumas: išsiuntimas nuo 100 Mbps, gavimas nuo 100 Mbps;

o    Nešiojamas arba stacionarus kompiuteris su tokia konfigūracija:

o    operacinė sistema ir interneto naršyklė pasirinktinai iš nurodytų (ne žemesnės nei nurodyta):

§  Windows 7

·         IE11 11.0.9600.16384

·         Chrome 41.0.2272.76 m

·         Firefox 35.0.1

§  Windows 8 arba 8.1

·         IE11 11.0.9600.17498

·         Firefox 35.0.1

·         Chrome 40.0.2214.115 m

§  Linux Ubuntu 14.04

·         Chrome

·         41.0.2272.76-1

·         31.0.1650.57-0ubuntu1

o    Naršyklėse įdiegtas ir įjungtas Flash naršyklės priedas;

o    Garso plokštė;

o    Įmontuota arba papildomai prijungiama (standartinė 101 klavišo) klaviatūra;

o    Garso kolonėlės arba ausinės;

o    Papildomai prijungiamas kryptinis mikrofonas.