5 sek. Prašau kalbėkite, kai užbaigsite, spauskite mikrofono mygtuką.

Kūrėjai

Projektas sukurtas pagal ES remiamą projektą:

Lietuvių šneka valdomos paslaugos (Liepa)

Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonė „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“.

Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001. 
Projekto vykdytojas: VU (Vilniaus universitetas) 
Partneris – LEU Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas.

Koordinatorius doc. dr. Tomas Petkus. 
Projektas vykdomas 2013-02-15 – 2015-08-15

LEU įgyvendintos projekto dalies pagrindiniai vykdytojai:

 1. Tomas Petkus (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra, Vedėjas);
 2. Sergėjus Ivanikovas (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra, Docentas);
 3. Violeta Jadzgevičienė (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra ir Gamtos, matematikos ir technologijų didaktikų katedra, Lektorė);
 4. Gintaras Arbutavičius (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra, Lektorius);
 5. Eglė Stankevičienė (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra, Lektorė);
 6. Gitana Čechamirienė (LEU, Gamtos, matematikos ir technologijų fakultetas, Informatikos katedra, Lektorė)
 7. Valda Vilkelienė (Vilniaus krikščionių mokykla, mokytoja, geografijos, gamtos ir žmogaus mokytoja)
 8. Rūta Smalytė (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, matematikos, informacinių technologijų mokytoja)
 9. Virginija Spundzevičienė (Vilniaus "Minties" gimnazija, biologijos mokytoja metodininkė)
 10. Marek Oleškevič (Vilniaus Salininkų gimnazija, informacinių technologijų mokytojas)
 11. Justina Pukinskaitė (Vilniaus krikščionių mokykla, geografijos mokytoja)
 12. Mindaugas Jakavonis (Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, matematikos, informacinių technologijų mokytojas)
 13. Jurgita Maigytė (Vilniaus jėzuitų gimnazija, informacinių technologijų vyr.mokytoja)
UAB „Algoritmų sistemos“, svetainės programavimas ir dizainas