5 sek. Prašau kalbėkite, kai užbaigsite, spauskite mikrofono mygtuką.

Apie

UNESCO paveldo objektai – saugotini svarbią išliekamąją vertę turintys objektai

Į UNESCO paveldo objektus įtraukiami objektai, įvertinti www.unesco.lt/ pagal skirtingus kriterijus:

  • žmogaus kūrybingumo šedevras;

  • vaizduoja svarbius posūkius žmonijos vertybių skalėje, naujus architektūrinius, technologinius, kraštovaizdžio architektūros, monumentinio meno išradimus;

  • unikalus, išskirtinis tebegyvuojančių ar jau išnykusių kultūrų palikimas;

  • įspūdingas pastato, architektūrinio ar technologinio ansamblio pavyzdys, iliustruojantis reikšmingą žmonijos istorijos laikotarpį;

  • įpūdingas tradicinės žmonių gyvenvietės, žemės ar vandens panaudojimo pavyzdys, būdingas atskirai kultūrai;

  • objektas, tiesiogiai ir tampriai susijęs su įvykiais, gyvosiomis tradicijomis, idėjomis, tikėjimais;

  • išskirtinis gamtinis fenomenas, išskirtinio grožio ir estetinio pasigėrėjimo objektas;

  • objektas, puikiai iliustruojantis svarbius Žemės geologinius, paviršiaus formacijos procesus, pasižymintis unikaliomis geomorfologinėmis savybėmis;

  • puikus pavyzdys, iliustruojantis biologinės evoliucijos procesus, ekosistemų vystymąsi;

  • labai svarbi natūrali erdvė nykstančioms rūšims, savitoms ekosistemoms išsaugoti.

2014 m. sukanka 20 metų, kai į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 1994 m. gruodžio 17 d. įrašytas Vilniaus istorinis centras, ir 10 metų, kai 2004 m. liepos 7 d. įrašyta Kernavės archeologinė vietovė, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija išleido šioms sukaktims dedikuotą 2014 m. kalendorių. Jame pateikta informacija apie minėtų vietovių bruožus, kurie suteikia joms išskirtinę visuotinę vertę, ir pagrindžia jų autentiškumą bei vientisumą. Šią informaciją tiksliai įvaizdina atitinkamos nuotraukos.

El. paslaugos – IEŠKOTUVAS – naudojimo principai

Pagrindiniame el. paslaugos punkte „UNESCO paveldo objektai“ galėsite susipažinti su šiais objektais, pamatysite juos žemėlapyje, perskaitysite aprašymus apie objektus, peržiūrėsite įdomiausias nuotraukas, video medžiagą.

Pasirinkę aprašymą apie objektą galite iškviesti teksto skaitymą kompiuteriniu sintezuotu balsu.

IEŠKOTUVO paslaugoje galite naudoti tam tikras balso komandas, tam paspauskite mikrofono ženkliuką ir ištarkite balso komandą, tuomet komanda siunčiama Lietuvių kalbos Atpažintuvui ir grąžinama atpažinta komanda, kuri atitinkamai inicijuos sistemos tam tikrus veiksmus (pvz. jei ištarsite „pirmas skyrius“, „turinys“, „objektų sąrašas“ ar pan.) arba pagal ištartą frazę pasiruoš vykdyti paiešką internetiniuose šaltiniuose (jei pvz. ištarsite „Niagaros krioklys“, „Cheopso piramidė“ ir pan.). Paspaudę sąrašo ženkliuką galėsite pamatyti atitinkamoje paslaugos vietoje aktyvių balso komandų sąrašą.

El. paslauga skirta, susipažinti, domėtis, tyrinėti...